Անի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11303 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ) 9004951013145000   Ընտրել
11308 Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված` բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար /1 քառակուսի մետր/  350Օրական  Ընտրել
11304 Համայնքի վարչ. տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Մարալիկ քաղաք/ 900495101298200000Տարեկան  Ընտրել
11311 Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
11312 Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան՝ համայնքի վարչ. տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվ. համար, բացառ. միջպետ. ու հանրապետ. նշանակ. ավտոմոբիլ. ճանապարհ-ի օտարման շերտերում և պաշտպ. գոտի-ում տեղադ. գովազդ-րի թույլտվ-րի (բացառ. Երևան քաղաքի) 9004951013711500Ամսական  Ընտրել
13518 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար (Լուսաղբյուր) 9004951072611000   Ընտրել
11314 Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար /յուրաքանչյուր մեքենայի համար/ 90049510104110000Տարեկան  Ընտրել
11306 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1141 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից դուրս ամուսնության պետական հանդիսավոր գրանցման համար մատուցման ծառայության փոխհատուցման վճար 90049510119920000   Ընտրել
11305 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տնտեսվարողի գործունեության յուրաքանչյուր վայրում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար տուրք /համայնքի բնակավայրերում 0.75 գործակցի կիրառմամբ/  45000Տարեկան  Ընտրել
11313 Համայնքի կամ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, ինչպես նաև ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
11315 Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
13504 Համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար 90049510130610000   Ընտրել
13505 Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար /Մարալիկ քաղաք/ 9004951011085000   Ընտրել
13506 Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար  2000   Ընտրել
13508 Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար  2000   Ընտրել
13509 Կենտրոնացված ջեռուցման համար  0   Ընտրել
13511 Ոռոգման ջրի մատակարարման համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասինֻ» ՀՀ օրենքի համաձայն ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման տարածքներում՝ մեկ խորանարդ մետր ոռոգման ջրի դիմաց /գյուղական բնակավայրեր/ 9004950020826   Ընտրել
13513Բ ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության (մանկապարտեզ) սաների վարձ՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 9004950012586000Ամսական  Ընտրել
13514Ա ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ քաղաքի երաժշտական դպրոցի աշակերտների ուսման վարձ  3000Ամսական  Ընտրել
13515 Համայնքի վարչական տարածքում, սակայն համայնքի բնակավայրերից դուրս գտնվող՝ ավագանու որոշմամբ հանրային հանգստի վայր սահմ. և համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով որպես հանրային հանգստի վայր կահավոր. տարածքում ընտանեկան կամ գործնական միջոցառումներ անցկացնելու համար  0   Ընտրել
13516 Համայնքային սեփականություն հանդիսացող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և համայնքային ենթակայության թանգարանների մուտքի համար  0   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ