Մարալիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11111 աա) Հիմնական շինությունների համար 9004951010664500Տարեկան  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  20200   Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  13000   Ընտրել
1137Ե  30000   Ընտրել
1137զ  20000   Ընտրել
11371 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012565000Եռամսյակային  Ընտրել
11372 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125613000Եռամսյակային  Ընտրել
11373 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`50-100 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125620000Եռամսյակային  Ընտրել
11374 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125625000Եռամսյակային  Ընտրել
11375 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125645000Եռամսյակային  Ընտրել
11376 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101256100000Եռամսյակային  Ընտրել
11377 - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10000Եռամսյակային  Ընտրել
11137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ մակերեսով ո չ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012645000Եռամսյակային  Ընտրել
21137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ մակերեսով ո չ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126413000Եռամսյակային  Ընտրել
31137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ. մ մակերեսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126420000Եռամսյակային  Ընտրել
41137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ. մ մակերեսով ո չ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126425000Եռամսյակային  Ընտրել
51137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ մակերեսով ո չ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126445000Եռամսյակային  Ընտրել
61137 - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 500 ավելի քառ. մ մակերեսով ո չ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101264100000Եռամսյակային  Ընտրել
11378 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012725000Եռամսյակային  Ընտրել
11379 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127213000Եռամսյակային  Ընտրել
71137 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127220000Եռամսյակային  Ընտրել
81137 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127225000Եռամսյակային  Ընտրել
91137 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127245000Եռամսյակային  Ընտրել
01137 ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քառ. մ մակերեսով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101272100000Եռամսյակային  Ընտրել
Ա1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012805000Եռամսյակային  Ընտրել
Բ1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128013000Եռամսյակային  Ընտրել
Գ1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128020000Եռամսյակային  Ընտրել
Դ1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 50 քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128025000Եռամսյակային  Ընտրել
Ե1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128045000Եռամսյակային  Ընտրել
Զ1137 - ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քառ. մ մակերոսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101280100000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ֆ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ նմակերեսով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ