Մարալիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11301 Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար 9004951010664500Տարեկան  Ընտրել
11304 Համայնքի վարչ. տարածքում, սահմանամերձ բարձրլեռն. համայնք-ի վարչ. տարածքում, բացառ. միջպետ. և հանրապետ. նշանակ. ավտոմոբիլ. ճանապարհ-ի կողեզրում, խանութ-ում և կրպակ-երում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկ. նավթ . գազ-ի վաճառքի թույլտվ. համար 90049510129850000Եռամսյակային  Ընտրել
11309 Համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90049510139712500Եռամսյակային  Ընտրել
11307Բ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցողհիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012565000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Գ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցողհիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125613000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Դ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցողհիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125620000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ե ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցողհիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125625000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Զ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցողհիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510125645000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Է ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 քառ. մ-ից ավել ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101256100000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Թ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012645000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ժ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126413000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ի ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126420000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Լ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126425000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Խ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510126445000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ծ ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 քառ. մ-ից ավել ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101264100000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Հ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012725000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ձ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127213000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ղ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127220000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ճ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127225000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Մ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510127245000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Յ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավել քառ. մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101272100000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Շ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառ.մ. տարածքով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004951012805000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ո ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ.մ. տարածքով հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128013000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Չ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 50-100 քառ.մ. տարածքով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128020000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Պ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 100-200 քառ.մ. տարածքով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128025000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ջ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 200-500 քառ.մ. տարածքով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90049510128045000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ռ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավել քառ. մ. տարածքով ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900495101280100000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ս - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Վ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 26-50 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  26000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Տ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ր - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ